Szkolenia spadochronowe

Szkolenia spadochronowe | Olimpic Skydive Mirosławice
Na czym polega szkolenie?

Tylko w Olimpic Skydive

Na czym polega szkolenie?

AFF (Accelerated Free Fall) to nowoczesne szkolenie spadochronowe. Prowadzone jest z wysokości 4000 m przy asyście dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do szkolenia w tej metodzie.

Obecnie jest to najbardziej efektywna metoda nauczania w procesie szkolenia studentów. Skoczek prowadzony tą metodą wykonuje łącznie dziewięć samodzielnych skoków spadochronowych.

Pierwsze trzy skoki odbywają się z dwoma instruktorami, a skoki od czwartego do dziewiątego – przy asyście jednego. podczas wykonywania tych 9 skoków nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci odbyć skok samodzielny (tzw. survival skils) jednak aby zostać samodzielnym skoczkiem spadochronowym musisz nabyć jeszcze umiejętności pozwalające na wykonywanie skoków grupowych. Te umiejętności nabywasz w skokach coachowanych od 10 do 25 skoku. Po wykonaniu 25 skoków możesz przystąpić do egzaminu na licencję ?A?. Pozytywny wynik tego egzaminu uprawnia Cię do wykonywania samodzielnych skoków.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Ogromna dawka emocji

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Możliwość zostania samodzielnym skoczkiem jest otwarta dla każdego, kto cieszy się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Istotnym czynnikiem pozostaje dobry wzrok i słuch oraz kondycja psycho-fizyczna.

Każdorazowo od kandytatów do szkolenia wymagane jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia i zaakceptowanie regulaminu szkolenia poprzez złożenie podpisu pod dokumentem.

Dbamy o twoje bezpieczeństwo

Jak przebiega szkolenie?

Szkolenia prowadzone są według Zintegrowanego Programu Szkolenia USPA. Podzielone zostały nakategorie od A do H i przebiegają według określonych scenariuszy skoku, z którymi można zapoznać się poniżej:

Scenariusze skoku ? Metoda AFF

Scenariusze skoków ? szkolenie do licencji A po szkoleniu AFF

Scenariusz skoku ? egzamin na licencję A

Scenariusze skoków ? pilotowanie spadochronu

Szkolenia spadochronowe | Olimpic Skydive Mirosławice

Kup pierwszy
skok